Po pierwszym spotkaniu w studio analizowane są upodobania Klienta, jego oczekiwania dotyczące projektu i realizacji inwestycji. Przygotowywana jest też dokumentacja stanu istniejącego - fotografie, plany. Na kolejnym spotkaniu studio prezentuje wizję wnętrza wspierając się inspiracjami odnalezionymi w katalogach i pismach wnętrzarskich. Pełne porozumienie i usatysfakcjonowanie Klienta na tym etapie jest warunkiem rozpoczęcia następnej fazy współpracy - projektu koncepcyjnego.