• WARIANT1 - JAKO 1-SZY ETAP PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO
    Po pierwszym spotkaniu w studio analizowane są upodobania Klienta, jego oczekiwania dotyczące projektu i realizacji inwestycji. Przygotowywana jest dokumentacja stanu istniejącego - fotografie, plany. Na kolejnym spotkaniu studio prezentuje wizję wnętrza wspierając się inspiracjami odnalezionymi w katalogach i pismach wnętrzarskich. Pełne porozumienie i usatysfakcjonowanie Klienta na tym etapie jest warunkiem rozpoczęcia następnej fazy współpracy - projektu koncepcyjnego.
  • WARIANT 2 - "TYLKO KONSULTACJA"
    Opcja ta jest skierowana do osób czujących się na siłach samodzielnie poprowadzić projekt i wykonawstwo aranżacji wnętrza. Skorzystać też z niej mogą Klienci chętni dokonać zmian w swoim wnętrzu bez przeprowadzania kompleksowego remontu. Architekt po zapoznaniu się ze stanem istniejącym wnętrza udziela porad dotyczących funkcji (rozplanowania układu ścian), kolorystyki, oświetlenia, umeblowania oraz dekoracji. W zakresie konsultacji studio jest też w stanie dopasować się do indywidualnych wymagań określonych przez Klienta.

KONSULTACJE »   PROJEKT KONCEPCYJNY »   PROJEKT WYKONAWCZY »   NADZÓR AUTORSKI »