Na tym etapie projektu opracowywana jest koncepcja układu funkcjonalnego wnętrza. Klient otrzymuje rzuty i przekroje ścianek ogólnie zwymiarowane z naniesionymi urządzeniami oraz meblami wolnostojącymi i w zabudowie. Koncepcja zawiera także ogólne zasady rozwiązań estetycznych, materiałowych, kolorystycznych, oświetleniowych i dekoracyjnych. Przedstawia je prezentacja rysunkowo - fotograficzna z opisami. Po ustaleniu z Inwestorem finalnej wersji projektu koncepcyjnego zostaje przygotowany wstępny kosztorys inwestycji zawierający dobór specyfikacji materiałowej, będący podstawą do wykonania kolejnego etapu projektu - wizualizacji.