Wizualizacje komputerowe powstają w celu przestrzennego zobrazowania projektu Klientowi.
Zawarte są na nich elementy wyposażenia wnętrza i rozwiązania projektowe ustalone z Inwestorem w finale projektu koncepcyjnego i we wstępnej specyfikacji materiałowej.